PřihlásitMůj ůčet
+420 353 034 411
Trocnovská 1984
35601 Sokolov

Obchodní podmínky - lázeňské pobyty

1) Úvodní ustanovení

 Obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.  Prodávajícím je:
GEMMON-ML
Valy 6E, 353 01 Marinské Lázně
IČ 29111919.

2) Objednávka

Lázeňský pobyt – balíček služeb - si kupující objedná elektronickou formou na adrese
benediktova@serafinbyliny.cz nebo telefonicky na tel. 720 680 451.

Objednávka musí obsahovat
  • Jméno a příjmení kupujícího
  • Adresu kupujícího
  • Telefonní kontakt na kupujícího
  • Emailovou adresu kupujícího
  • Specifikaci typu pobytu, který je předmětem koupi.

V případě, že kupující není osoba, která bude pobyt využívat, je nutné připsat jméno, příjmení a datum narození osoby, která pobyt využije. Toto ustanovení se týká koupi dárkových poukazů.

Podáním objednávky a jejím závazným potvrzením vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami.

3) Platební podmínky

Společně s potvrzením pobytu kupující obdrží zálohovou fakturu, která je splatná do 7 dnů od obdržení.

Zálohová faktura se vystavuje na 100 % z celkové částky všech rezervovaných služeb lázeňského pobytu.

V případě, že nebude zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, bude vaše rezervace zrušena.

4) Dodací podmínky

Do 7 dnů po zaplacení zálohové faktury kupující obdrží poukaz na pobyt s přesným popisem služeb a pokynů k pobytu.  Poukaz na pobyt je doručen na adresu stanovenou v objednávkovém formuláři (popř. upřesněnou telefonicky) nebo zaslán e-mailem na elektronickou adresu kupujícího.

5) Stornovací podmínky

Kupující má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu do 30 dnů před dnem nástupu na pobyt.

V případě zrušení vaší objednávky vám budou účtovány storno poplatky.

Přehled storno poplatků

  • při zrušení objednávky do 30 dní před příjezdem: bez poplatku
  • při zrušení objednávky v rozmezí 29-14 dní před příjezdem: 20 % z celkové částky
  • při zrušení objednávky v rozmezí 13-7 dní před příjezdem: 50 % z celkové částky
  • při zrušení objednávky v rozmezí 6-0 dní před příjezdem nebo v případě nenastoupení na pobyt: 100 % z celkové částky objednaných služeb

V případě neúčasti na lekci, proceduře, sportovní aktivitě, workshopu nebo přednášce, které jsou součástí vašeho balíčku, nevzniká nárok na refundaci či náhradní čerpání těchto aktivit.

V případě zrušení aktivity objednané nad rámec vašeho balíčku v době kratší než 24 hodin před jejím konáním nebo v případě neúčasti na ní, vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 100% ceny objednané aktivity.

O společnosti Serafin

Jsme ryze česká firma, která vám již od roku 2004 pomáhá přírodními produkty s léčbou. V souladu s matkou přírodou a pod dohledem odbornice na alternativní medicínu paní Anety Benediktové pro vás připravujeme léčivé čaje a tinktury z nejrůznějších bylin. Věříme, že láska a příroda dokáží vyřešit jakýkoli zdravotní problém.

Kde zakoupíte naše produkty?
zpět nahoru