PřihlásitMůj ůčet
  • Naturprodukte
  • Slovakia
Odborné dotazy
Obecné dotazy
+420 353 034 411

Reklamační podmínky

V naší společnosti Serafin byliny s.r.o. se snažíme zákazníkovi vždy vyjít vstříc a proces reklamace pokud možno co nejvíce usnadnit. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona 30 dní, snažíme se však každou reklamaci vyřizovat bez zbytečných odkladů.
Reklamované zboží můžete vrátit poštou na adresu:
Serafin byliny s.r.o.
Kraslická 2130
356 01 Sokolov

Vytiskněte náš reklamační formulář, který přiložíte k dokladu o koupi a zašlete v balíčku společně s reklamovaným zbožím. Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně reklamace, zašlete dotaz na emailovou adresu reklamace@serafinbyliny.cz
Pokud byste chtěli zboží reklamovat osobně, můžete tak učinit na jedné z našich andělských apatyk (Karlovy Vary, Praha, Sokolov, Ostrava– viz níže uvedené adresy). Při reklamaci osobně na apatyce sebou musíte mít postačí doklad o koupi výrobku a vyplněný reklamační formulář (případně s Vámi vyplní formulář pracovník apatyky). Pracovník apatyky zboží prozkoumá a může o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech by měl rozhodnout do tří pracovních dnů. Pokud bude k rozhodnutí potřeba odborné posouzení, reklamace bude splněna do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace na apatyce bude kupující vyrozuměn pomocí SMS, v případě zaslání reklamovaného zboží na adresu společnosti bude kupujícímu zaslán email.
Adresy provozoven, kde je možné uplatnit reklamaci osobně:

Andělská apatyka Serafin Sokolov
Malé náměstí 2270
356 01 Sokolov


Andělská apatyka Serafin Praha
Šafaříkova 16
120 00 Praha 2

Andělská apatyka Serafin Karlovy Vary
Zeyerova 1116/17
360 01 Karlovy Vary

Andělská apatyka Ostrava
Jurečkova 3
702 00 Ostrava

Při zadávání reklamace si můžete zaškrtnout možnost řešení reklamace.
Zákazník má právo na:
• Dodání nové věci bez vad
• Slevu z kupní ceny
Nárok na vrácení peněz v případě odstranitelné vady má zákazník jen když se vada opakovaně vyskytne i po opravě produktu.

V Případě neodstranitelné vady má zákazník právo na:
• Dodání nové věci bez vad
• Přiměřené slevy z kupní ceny
• Právo na odstoupení od smlouvy – vrácení peněz

Základní podmínky:
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady.
Pokud k vám zásilka dorazí poškozená, nebo zjevně otevřená a znovu zalepená, zásilku nepřebírejte.
Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, mechanickým opotřebením a na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Zákazník může požadovat úhradu nákladů vzniklých při uplatnění reklamace. Předpokladem vzniku nároku na úhradu nutných nákladů je uplatnění reklamace a uznání vady ze strany prodejce.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN – VADNÉ PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
O společnosti Serafin

Jsme ryze česká firma, která vám již od roku 2004 pomáhá přírodními produkty s léčbou. V souladu s matkou přírodou a pod dohledem odbornice na alternativní medicínu paní Anety Benediktové pro vás připravujeme léčivé čaje a tinktury z nejrůznějších bylin. Věříme, že láska a příroda dokáží vyřešit jakýkoli zdravotní problém.

Nechcete přijít o další články?
Zde vyplňte svůj e-mail
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
Také můžete sledovat naší stránku na Facebooku
Kde zakoupíte naše produkty?